Rama de coñecemento: Ciencias

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Ciencias

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

45

Nota de acceso

7.680 (Ext.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria sobre todo o proceso de elaboración dos alimentos, dende a obtención das materias primas ata o proceso de distribución e venda e pasando pola produción, a conservación e o control da calidade tanto dos alimentos como das instalacións onde son manipulados e almacenados.

Mencións

Enoloxía

Perfil de Ingreso

Persoas con interese por coñecer e comprender:

 • Os riscos alimentarios, a súa análise e avaliación
 • Os procedementos e mecanismos de análises de alimentos
 • As normativas vixentes en materia de alimentación, tanto nacionais como internacionais
 • Os procesos de xestión da seguridade alimentaria

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Industria alimentaria (produción, departamentos de I+D+i)
 • Laboratorios de análises de alimentos
 • Consultorías privadas (xestión da calidade, seguridade alimentaria, composición de alimentos)
 • Comercialización, comunicación e mercadotecnia
 • Docencia e investigación