Rama de coñecemento: Enxeñaría e arquitectura

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Ciencias

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

45

Nota de acceso

5.460 (Ext.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O Grao en Enxeñaría Agraria forma a profesionais con amplos coñecementos científicos e tecnolóxicos e capacítaos para desenvolver actividades no sector agrario e alimentario. Os estudos facultan para proxectar, executar e dirixir instalacións e explotacións comprendidas nas ramas agrícola e da industria de transformación de produtos.

Mencións

 • Industrias agrarias e alimentarias
 • Hortofruticultura e xardinería

Perfil de Ingreso

Estudantado interesado en aspectos relacionados coa produción animal e vexetal, a xestión do medio ambiente no medio rural e/ou a organización e xestión de industrias agrarias e agroalimentarias.

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Industrias agrarias: planificación e desenvolvemento de industrias agrarias, xestión de cooperativas, dirección e xerencia de industrias agropecuarias, incremento da eficacia e produtividade das propiedades agrícolas, transformación dos produtos obtidos da natureza noutros de máis valor a través de industrias agrícolas
 • Industrias alimentarias: procesos de elaboración de produtos alimentarios, proxección e dirección de obras do sector alimentario, planificación e desenvolvemento de industrias alimentarias, comercialización e mercadotecnia de produtos alimentarios
 • Consultoría, xestoría: estudos de viabilidade e investimentos agrarios, asesoría técnica, análise de viabilidade económica, asesoramento e xestión de subvencións, valoracións e peritaxes, realización de estudos e informes
 • Calidade: control de calidade, control de produción e desenvolvemento de novos produtos, control de procesos, análises e control de materias primas e produtos alimentarios, mellora de produtos agrarios e de gandaría
 • Outros: xestión de recursos hídricos e outros recursos naturais, tecnoloxía e xestión ambiental