Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

85

Nota de acceso

8.226 (Ext.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O obxectivo central do título de Grao en Administración e Dirección de Empresas é formar profesionais capaces de desempeñar tarefas de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións produtivas e desenvolver eses labores no ámbito global da empresa ou en calquera das súas áreas funcionais: produción, recursos humanos, financiamento, comercialización, investimento, administración ou contabilidade.

Perfil de Ingreso

Estudantes interesados/interesadas en desenvolver a súa carreira profesional no campo da xestión de organizacións, tanto empresariais como de calquera outro tipo, con capacidades que lles permitan a súa integración no ámbito universitario e posteriormente no mercado laboral. En concreto, serían desexables trazos como os que se detallan a continuación:

 • Motivación e interese polo mundo da economía e a empresa
 • Sensibilidade polo desenvolvemento empresarial
 • Iniciativa e espírito de liderado para crear e xestionar negocios xeradores de emprego
 • Capacidade para integrar e dirixir equipos humanos
 • Dinamismo para enfrontarse aos problemas da sociedade actual e para propor as solucións correspondentes
 • Capacidade para a toma de decisións
 • Capacidade de análise e de síntese, de abstracción e expresión
 • Versatilidade e sociabilidade

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Administración, organización e dirección de empresas
 • Auditoría de contas
 • Asesoría financeira, contable e fiscal
 • Consultoría
 • Investigación e planificación comercial, técnicas de mercadotecnia e comercio exterior
 • Sistemas actuariais e de riscos
 • Selección e integración de persoal, métodos de traballo e racionalización administrativa
 • Proceso de datos e tratamento da información empresarial
 • Arbitraxe e actuacións xudiciais
 • Estudos estatísticos e documentación económica, contable e financeira
 • Docencia