Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Educación e Traballo Social

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

75

Nota de acceso

9.560 (Ord.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O obxectivo deste grao é asegurar a formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de educación primaria (6-12 anos).

Mencións

  • Afondamento curricular
  • Linguas estranxeiras
  • Educación especial

Perfil de Ingreso

Estudantado interesado polo exercicio da docencia, especialmente con nenas e nenos de educación primaria (6-12 anos).

Acceso e admisión

  • Bacharelato con ABAU superada
  • Ciclos formativos de grao superior
  • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
  • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

  • Docencia: formación en centros de educación primaria, mestre/a en centros penais, mestre/a en hospitais, mestre/a en ONGs, fundacións, etc
  • Asesoría: asesoramento en planificación e deseño de xogos educativos, na elaboración de materiais didácticos
  • Actividades socioculturais: servizos educativos de soporte á escola (museos, concellos, campos de traballo…), educación no tempo libre, intervención en programas de atención á infancia; planificación, deseño e desenvolvemento de actividades extraescolares e lúdico-festivas, etc