Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas

Campus: Campus de Ourense

Centro
Facultade de Educación e Traballo Social

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

75

Nota de acceso

6.074 (Ord.) (1)

Prezo

591.00 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O Grao en Traballo Social capacitará ao estudantado para o exercicio profesional como traballador/a social. Intervirá en situacións de conflito nos diferentes ámbitos sociais dos individuos, participará na formulación e planificación de políticas, servizos e iniciativas sociais e na prevención de problemas e conflitos entre persoas e/ou colectivos.

Perfil de Ingreso

Estudantado interesado en traballar por e para a eliminación de barreiras sociais, desigualdades e inxustizas da sociedade actual; con sensibilidade pola incorporación e inclusión dos grupos de persoas discriminadas, vulnerables ou con risco de chegar a selo.

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

 • Asistencial: atención a demandas de individuos ou grupos relacionadas con necesidades sociais; orientación, información e asesoramento sobre dereitos sociais e recursos da sociedade; organización e xestión de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento á poboación en xeral e colectivos específicos
 • Prevención, promoción de situacións de inxustiza social que impidan a aparición de problemas e carencias sociais e que promovan os dereitos humanos
 • Incorporación social: en calquera poboación que se atope nunha situación de vulnerabilidade ou exclusión social
 • Docencia e investigación social: en relación con problemas sociais obxecto de intervención; análise e intervención no ámbito social (natureza, dimensión e prioridades, problemas e carencias, fortalezas etc.); investigación e análise dos factores condicionantes do benestar social
 • Mediación: mediación familiar, social, comunitaria…
 • Xestión, dirección de servizos, programas sociais e recursos humanos
 • Planificación, avaliación de programas e servizos
 • Coordinación con outros profesionais, administracións e recursos