Rama de coñecemento: Enxeñaría e arquitectura

Campus: Campus de Ourense

Centro
Escola Superior de Enxeñaría Informática

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

122

Nota de acceso

7.080 (Ord.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

A persoa titulada é un/unha profesional cunha completa formación científica, tecnolóxica e socioeconómica, preparado/a para o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) no ámbito da Informática.

Mencións

 • Enxeñaría de Software
 • Tecnoloxías da información

Perfil de Ingreso

 • Coñecementos básicos de informática
 • Boa base matemática, aptitude numérica
 • Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico
 • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación
 • Capacidade de percepción e atención
 • Sentido de organización e o método
 • Atención ao detalle
 • Sentido práctico e visión espacial
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora
 • Habilidades sociais básicas para traballo en equipo

Acceso e admisión

 • Bacharelato con ABAU superada
 • Ciclos formativos de grao superior
 • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
 • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

A titulación capacita para a profesión do Enxeñeiro/a Técnico/a en Informática, especializada en funcións como:

 • Directores de informática
 • Analistas e analistas/programadores
 • Administradores de sistemas e redes
 • Enxeñeiro/as de software e de sistemas de información
 • Directores e xefes de proxectos
 • Enxeñeiro/as web
 • Consultores de tecnoloxía
 • Enxeñeiro/as, consultores e administradores de seguridade
 • Expertos en calidade de software
 • Auditores informáticos
 • Mantemento de infraestruturas TIC
 • Técnicos comerciais