Rama de coñecemento: Ciencias da saúde

Campus: Campus de Ourense

Centro
E.U. de Enfermaría (Ourense)

Materias do título

Ficha no centro

 

Créditos ECTS

240

Cursos

4

Prazas

50

Nota de acceso

11.132 (Ord.) (1)

Prezo

835.80 € (2)

(1) Ord: convocatoria ordinaria, Ext: convocatoria extraordinaria. Nota de acceso do curso 2022/2023
(2) Importe dos créditos ECTS do primeiro curso. Taxas non incluídas

 

Descrición

O desenvolvemento da profesión de enfermaría contribúe a promover, protexer e mellorar a saúde, a seguridade e o benestar da poboación, prever as enfermidades e as súas consecuencias, así como favorecer a sustentabilidade do sistema sanitario.

Perfil de Ingreso

Este grao está dirixido a persoas interesadas nos coidados xeneralistas de persoas, que posúan capacidades para desenvolverse no ámbito asistencial, así como con interese pola prevención e promoción da saúde e da información e educación para a prevención da mesma.

Acceso e admisión

  • Bacharelato con ABAU superada
  • Ciclos formativos de grao superior
  • Proba de acceso para maiores de 25, 40 ou 45 anos
  • Titulación universitaria previa

Saídas Profesionais

  • Asistencia sanitaria: mantemento, promoción e restablecemento de saúde, prevención das enfermidades e accidentes, asistencia, rehabilitación, centros de atención primaria, centros psiquiátricos, coidado e atención ao/á docente, campañas de vacinación, dietética terapéutica, persoal técnico en distintas especialidades (obstetricia, pediatría, xeriatría, psiquiatría…)
  • Enfermaría extra-hospitalaria: centros socio-sanitarios, colexios, centros xeriátricos, centros de día, centros de apoio en procesos críticos, balnearios, escolas infantís, cooperación ao desenvolvemento
  • Medicamento deportivo: centros deportivos, clubs deportivos
  • Educación para a saúde: educación para a saúde en escolas, atención a nais en parto e postparto, campañas de promoción da saúde, orientación sanitaria
  • Xestión administración: xestión de recursos sanitarios, xestión de servizos sanitarios
  • Saúde laboral: enfermaría da empresa, mutuas…